Regionalt & lokalt

Regionalt & lokalt

Region Norr

Luleå

Vakant

Ett stort antal kontaktpersoner som engagerar sig på ideell basis finns i Luleå, Boden och på ett antal fler orter i norra Sverige.
Den person som ansvarat för verksamheten har flyttat men vi lämnar vid behov och med glädje kontaktuppgifter till rätt person på respektive ort.

Region Mellan

Märsta

LP-vännernas Kamratförening har sedan starten arbetat i samverkan med LP-verksamhetens ideella riksförening och varit stöd för personer i utsluss från vård och behandling för missbruk av alkohol och droger.
Man arbetar också nära andra organisationer inom beroendevården och i nära samverkan med socialtjänsten.

Västerås

Ingvar Nerén
073-588 69 55
ingvar@lpkamrat.se

Vi träffas varje Onsdag kl 18.00 Korskyrkan Vi sjunger fikar umgås och delar ett Guds Ord.
I bland har vi gästtalare som medverkar. Andra aktiviteter är utflykter mötes resor grillning mm.
Vi är en kamrat stödjande gemenskap med kristen värdegrund.
Lokalföreningens facebook

Örebro


LP-vännernas Kamratförening i Örebro län träffas ungefär varannan månad till gemenskap, mötesresor och andra aktiviteter.
Det är flera som engagerar sig som stöd för gamla och nya LP-vänner. LP-kontakterna i Örebro och Kumla blir också naturliga mötesplatser mellan våra träffar.

Region Syd

Kristianstad

Vakant

LP-vännernas Kamratförening träffas onsdagar ojämn vecka kl 17.oo – 19.oo i Pingstkyrkan Näsby. Vi arrangerar träffar, bedriver undervisning och lotsar andra till en fungerande tillvaro.
Den person som ansvarat för verksamheten har övergått till andra uppgifter men vi lämnar vid behov och med glädje kontaktuppgifter till rätt person på respektive ort.

Vi vidareutvecklar vår verksamhet på ett antal fler orter.