Oxford House

Oxford House

USA

Det första Oxford House (OH) öppnades i Silver Spring, Maryland 1975 av Paul Molloy som hade varit anställd i senatskommittén mellan 1967 och 1972 när han sökte behandling för sin alkoholism i ett halvvägshus 1975.

Senare samma år skulle halvvägshuset stängas på grund av ekonomiska svårigheter och Molloy och de andra invånarna tog över hyresavtalet och valde namnet Oxford House.

Begreppet OH syftar på de hus som är verksamma under ”Oxford House Model”, ett samhällsbaserat tillvägagångssätt för rehabilitering efter missbruk i en oberoende, stödjande och nykter levnadsmiljö. Idag finns det nästan 3000 OH i USA och några stycken i andra länder.


De tre reglerna:

• Nolltolerans mot droger eller alkohol och den boende får inte uppträda störande

• Huset ska drivas demokratiskt

• Gemensamma kostnader betalas solidariskt. Ett visst antal AA-möten i veckan kan vara obligatoriska men det varierar från hem till hem. Varje vecka ett obligatoriskt boendemöte för att diskutera eventuella gemensamma frågor.

SVERIGE

OH Hornstenen Permanent charter (Sweden)

Oxford House administrerar 2 754 hem (22 052 sängar) i USA. Nu har vi tagit det framgångsrika boendekonceptet till Europa!

10 november 2020 blev Hörnstenen godkänt som ett sk ”charter” inom OH. Det innebär att vi nu officiellt är en del av organisationen och samarbetar för att hjälpa hemlösa till ett boende, arbete och en ordnad tillvaro.

Det har varit en lång process då OH under ett års tid kvalitetssäkrat Hörnstenens boende, modell och viss anpassning har skett till den amerikanska modellen.

OH har ett grundmurat renommé i USA sedan decennier. Under t.ex. president Reagan skrevs de federala lagarna om för att särskilt gynna OH i syfte att underlätta då man etablerade sig i allt fler delstater.