Vision

Vision

Grundläggande principer:

  • Verksamheten arbetar utifrån en kristen värdegrund. Centralt är alla människors lika värde.
  • Vi ser människan som en helhet av ande, kropp och själ och erbjuder därför insatser som möter hela människan.
  • Verksamhetens primära drivkraft och mål hämtas ur dess värdegrund.
  • Verksamheten ägs och/eller drivs av personer ur målgrupperna.
  • Verksamheten tillämpar öppenhet vad gäller ekonomi och verkar enligt demokratins idéer.
  • Verksamhetens finansiella resurser och andra tillgångar är ett medel och inte ett mål för att förverkliga idéen.
  • All vinst eller överskott återinvesteras i verksamheten.