Vårt syfte

Vårt syfte

Föreningens syfte är att vara en gemenskap som

  • Stöder individer med alkohol- och/eller narkotikaberoende till ett drogfritt liv.
  • Stöder anhöriga till personer med missbruk.
  • Stöder f d missbrukare.

Kamratföreningens idé handlar om gemenskap och stöd. Därför sker arbetet främst i ett småskaligt perspektiv, nära människor.

Det betyder personliga kontakter, brev och telefonsamtal, uppvaktningar – men också samlingar av olika slag.

Varje år hålls sommarläger som samlar hundratals deltagare på Drakuddens konferensanläggning i Bro kommun.