KOMMER ATT FYLLAS PÅ EFTER HAND!

 

 

 

NORRBOTTEN

Thor Bygdén
Tel: 070-5380545
E-mail: thorbygden@gmail.com

VÄSTERBOTTEN

VAKANT

JÄMTLAND

VAKANT

VÄSTERNORRLAND

VAKANT

DALARNA

Marianne Nyman
Tel: 073-8057904
E-mail: marianne.57@telia.com

GÄVLEBORG

VAKANT

MÄLARDALEN

Carina Eriksson
Tel: 073-6707221
E-mail: carina@tingvallahemmet.se

VÄSTMANLAND

Arne Edin
Tel: 073-9493011
E-mail: arne.edin@live.se

ÖREBRO LÄN

VAKANT

VÄRMLAND

VAKANT

ÖSTERGÖTLAND

VAKANT

JÖNKÖPINGS LÄN

STYRELSENS ORDFÖRANDE
Larsolof Egbäck
Tel: 070-3111280
E-mail: lo.egback@crossmail.se

KALMAR – KRONOBERGS LÄN

Göran Rudolfsson
Tel: 073-6276494, 0485-77199
E-mail: goran.rudlofsson@crossnet.se

VÄSTRA GÖTALAND (Göteborg, Bohus län & Halland)

Monica Winter
Tel: 070-1592983
E-mail: monica.i.winter@gmail.com

KVINNOGRUPP (Halland)
Catharina ”Katta” Carlsson
Tel: 070-2015526
E-mail: kattalysator@gmail.com

VÄSTRA GÖTALAND (Skaraborg)

VAKANT

BLEKINGE

Anders Lovemo
Tel: 070-7534372
E-mail: anders_lovemo@hotmail.com

SKÅNE

Britt-Marie Berggren
Tel: 0476-71530, 073-3265154