Historik

Historik

2006

LP-vännernas Kamratförening är en ideell förening som bildades 2006 och vi finns på 10 platser i landet.

2017

Verksamheten breddades då vi tog över boendet Tingvallahemmet som då låg på Tingvallavägen i Märsta.
Tingvallahemmet var i funktion i 10 år, de första tre åren hade vi 60 boende och totalt har det genom åren bott ungefär 200 personer på stödboendet.
Vi bytte namn till Hörnstenen och lagom till invigningen flyttade vi in i våra nuvarande ändamålsenliga lokaler vid Valsta Centrum där vi fortsätter vår verksamhet.

2020

Stöd- och motivationsboendet Hörnstenen flyttade till nyrenoverade och fräscha lokaler på Valstavägen.
Förutom boendet förfogar vi även över tre st lägenheter i samma hus.

Vår personal – vår styrka!

Boendet fortsätter i samma anda och med samma personal som förut. Tillsammans har vi cirka 100 års erfarenhet av denna typ av stöd- och motivationsinsatser.

Livskraftig förening

Kamratföreningen fortsätter som tidigare med kamratstöd för de som har en fungerande situation i samhället.


Efter en tids planering bildades LP-vännernas Kamratförening 2006. En av förgrundsgestalterna var Göte Edelbring som arbetat under många år inom LP-Stiftelsen och sedan LP-verksamheten. Syftet med LP-vännernas Kamratförening var att stödja dem som tagit sig ur ett missbruk att leva ett drogfritt liv. Anhöriga var naturligtvis också välkomna liksom den som aktivt ville gå in för att dela gemenskap och vara en kamratstödjare. Föreningen skulle arbeta utifrån en kristen värdegrund och medlemmarna skulle aktivt medverka för att arrangera olika aktiviteter som gemenskapskvällar, läger och utflykter. En annan viktigt funktion var också att söka upp vänner som tappat kontakten och blivit ensamma. LP-vännernas Kamratförening är en egen ideell förening men har allt sedan starten verkat nära LP-verksamhetens ideella riksförening på olika platser. Tanken var inte konkurrens utan komplement.

Stöd- och motivationsboendet Hörnstenen har funnits i Märsta sedan 2008. Boendet hette tidigare Tingvallahemmet men bytte namn när man under sommaren 2018 flyttade från sina lokaler på Tingvallavägen till nya och mer ändamålsenliga lokaler på Mjölnergatan i Valsta. Boendet har under åren haft olika huvudmän såsom Hela människan RIA Järfälla, LP-ABC och LP-verksamhetens Ideella Riksförening. I mars 2017 tog LP-vännernas Kamratförening över driften av boendet.
År 2020 flyttade Hörnstenen till nya lokaler på Valstavägen.

LP-vännernas Kamratförening är en ideell förening som bildades 2006 med syftet att utifrån en kristen värdegrund vara en kamratstödjande gemenskap för personer med i huvudsak beroendeproblematik och deras anhöriga. Övergripande mål är att skapa sammanhang där personer i behov av insatser får möjlighet att leva, växa och utvecklas i egen kraft med stöd av andra. Föreningen ägs och drivs av personer ur målgrupperna.

LP-vännernas Kamratförening har sedan starten arbetat i samverkan med LP-verksamhetens ideella riksförening och varit stöd för personer i utsluss från vård och behandling för missbruk av alkohol och droger. Man arbetar också nära andra organisationer inom beroendevården och i nära samverkan med socialtjänsten. LP-vännernas Kamratförening finns idag representerad på ett 10-tal platser över landet.