BILDER I FRÅN ÅRSMÖTET I SALEMKYRKAN APRIL 2018

 

BILDER I FRÅN ÅRSMÖTET I FILADELFIAKYRKAN 2016