Vad är LP-vännernas Kamratförening?

LP-vännernas Kamratförening är en ideell förening med syfte att stödja dem som tagit sig ur ett missbruk, att leva ett drogfritt liv.

Vem är kamratföreningen till för?

Den före detta missbrukaren som vill leva ett nyktert liv. Anhöriga är naturligtvis också välkomna liksom den som aktivt vill gå in för att dela gemenskap och vara en kamratstödjare till före detta missbrukare.

Varför behövs Kamratföreningen?

För att erbjuda gemenskap och för att ha en omsorg om varandra.

Vad gör Kamratföreningen?

Här är exempel på några aktiviteter:

¨ Gemenskapskvällar

¨ Mötesresor

¨ Utflykter

¨ Söka upp vänner som tappat kontakten.
Kostnaden är för närvarande 150/år.

Bli medlem genom att klicka här och skriv ut filen, fyll i dokumentet och skicka den till oss.