Kamratföreningen

I Kamratföreningen finns utrymme att både ge och att få stöd och uppmuntran. Vad är LP-vännernas Kamratförening? LP-vännernas Kamratförening är en egen ideell förening med syfte att stödja dem som tagit sig ur ett missbruk, att leva ett drogfritt liv. Vem är kamratföreningen till för? Den före detta missbrukaren som vill leva ett nyktert liv.